Razvoj iOS
aplikacija

0%

Naše usluge su fokusirane na vašeg krajnjeg korisnika.

Bilo da su vam potrebne usluge razvoja aplikacija za iPhone ili želite da napravite aplikaciju koja bi savršeno funkcionisala na svim Apple-ovim uređajima, naš iOS tim će vam pomoći u svakom koraku, od vizuelnog rešenja do zvaničnog lansiranja.

proces
saradnje

0%
0%

OSM iOS tim kreira mobilne aplikacije koje su jedinstvene i inovativne, sa privlačnim interfejsom koji je namenjen za vašeg krajnjeg korisnika. iOS je popularan zbog pružanja najoptimalnijeg korisničkog iskustva. Naš iOS tim sagleda širu sliku uzimajući u obzir potrebe, doživljaj, korisničko iskustvo, funkcionalnost i funkcije aplikacija, kako bi se osigurao nesmetan pristup i odobrenje na AppStore-u. Naš iOS portfolio: Biznis, Medicina, Zabava, Prava, Način života, Tehnološke inovacije, Putovanja i mnoge druge.

Prikupljanje
informacija

0%

Karakteristike
projekta

0%

Planiranje
i strategija

0%

Kod i
dizajn

0%

Otklanjanje
nepravilnosti

0%

Zvanično
lansiranje

0%

naše
usluge

0%
0%

Naši talentovani iOS developeri pomoći će vam u svakom koraku, od vizuelnog rešenja do isporuke i stalnog održavanja.

iOS korisnički
interfejs

iOS nagrađuje aplikacije koje imaju dobar korisnički interfejs. Naši dizajneri poseduju umetnički smisao za razvoj interfejsa koji poboljšava korisničko iskustvo i doživljaj na aplikaciji. Korisnički interfejs specijalno prilagođavamo krajnjem korisniku aplikacije.

iOS korisničko
iskustvo

iOS je poznat po fantastičnom korisničkom iskustvu. I vaša iOS aplikacija takođe treba da pruži fantastično korisničko iskustvo, što može biti moguće samo uz privlačan interfejs sastavnjen od strane iskusnih iOS developera. Što je bolje korisničko iskustvo, to se korisnik više zadržava na samoj aplikaciji. Što se više korisnik zadržava na aplikaciji, aplikacija se bolje pozicionira na App Store-u.

Karakteristike i
funkcionalnosti

iOS je jedan od najboljih operativnih sistema jer nudi višestruke karakteristike i funkcionalnosti koje rade po drugačijim principima i brže reaguju na različitim iOS uređajima. Takođe, zaštita iOS aplikacija je dosta naprednija u odnosu na druge platforme. Mogućnost od neželjenih proboja je sveden na minimum dok se funkcionalnost aplikacije ne dovodi u pitanje.