Python Belgrade je lokalna zajednica koja domaćin sastancima, predavanjima i drugim događajima vezanim za Python.

Dizajn vebsajta, Razvoj brenda, Razvoj vebsajta
Python Belgrade je zajednica koja organizuje lokalne Python događaje u Beogradu, predavanja i radionice. Okupljaju ljude koji žele da podele svoje znanje i iskustvo u vezi Python programskog jezika. Ova platforma omogućava Python zajednici da stupi u kontakt sa najiskusnijim Python programerima na Balkanu. Korisnici mogu da podele svoje iskustvo, postave pitanja, predlože inovativna rešenja, saznaju više informacija o Python skupovima ili jednostavno nađu rame za plakanje kada naiđu na poteškoću.

More about the project:

Naši dizajneri su kreirali logotip i dizajn po uzoru na zmiju, a kao inspiraciju su koristili majanski nacrt koji sadrži glavu zmije i rep. Ovaj način prezentovanja logotipa predstavlja pogled na zmiju iz ptičije perspektive. S obzirom na kombinaciju boja i tipografiju iz prethodnog brand book-a, prateće elemente koje smo kreirali uključuju vizit karte, flajere, brošure, stikere i postere. Istu kombinaciju boja smo takođe primenili i na veb sajt, gde smo kreirali čiste okvire koji se fokusiraju na Python Belgrade događaje, skupove i zajednicu. Ova struktura pruža korisnicima pregled svih potrebnih informacija uključujući kalendar, potvrđene predavače i prodaju karata. Na istoj stranici, korisnici takođe mogu naći najnovije vesti u Python svetu.

Više o projektu:

Naši dizajneri su kreirali logotip i dizajn po uzoru na zmiju, a kao inspiraciju su koristili majanski nacrt koji sadrži glavu zmije i rep. Ovaj način prezentovanja logotipa predstavlja pogled na zmiju iz ptičije perspektive. S obzirom na kombinaciju boja i tipografiju iz prethodnog brand book-a, prateće elemente koje smo kreirali uključuju vizit karte, flajere, brošure, stikere i postere. Istu kombinaciju boja smo takođe primenili i na veb sajt, gde smo kreirali čiste okvire koji se fokusiraju na Python Belgrade događaje, skupove i zajednicu. Ova struktura pruža korisnicima pregled svih potrebnih informacija uključujući kalendar, potvrđene predavače i prodaju karata. Na istoj stranici, korisnici takođe mogu naći najnovije vesti u Python svetu.