OSM je grupa kreativnih, analitičkih i organizovanih individua koji rade zajedno kako bi pronašli najbolje rešenje za svoje klijente.

Dizajn vebsajta, Razvoj brenda, Razvoj vebsajta, UI/UX dizajn
OSM je grupa kreativnih, analitičkih i organizovanih individua koji rade zajedno kako bi pronašli najbolje rešenje za svoje klijente. Ne stidimo se da priznamo da kombinacija dizajna, programiranja i marketinga često iziskuje poslednje atome snage, energije i kreativnosti. Povezivanje različitih svetova nikada nije lak posao. Naša vizuelna priča počinje kao fuzija boja, šablona i karaktera. Ovo fantastično putovanje smo započeli kao kreativna agencija koja se fokusirala na dizajn, a kasnije uključila usluge razvoja sajtova i aplikacija. Sledeće poglavlje u našoj istoriji izgradnje brenda je bila standardizacija raznovrsnih IT usluga koje bi dopunile ono što smo ranije radili. U tom momentu, shvatili smo da određeni klijenti obožavaju naše sporedne usluge, a da im često nisu potrebni ni dizajn ni development. Spajanje i otvaranje različitih grana naših IT usluga je prva velika promena našeg OSM brenda još od 2010. godine. Tada su Avana, OSM Support, Pauk Host i Digital Signage ugledali svetlost dana.

More about the project:

Novi identitet je doneo nove boje, nove šablone i novi koncept sajta kao i digitalnih platformi. Ali, naravno, ostali smo dosledni sebi. Kreirali smo izvanredan, hrabar i disciplinovan sistem vizuelnog dizajna koji uspeva da prilagodi neprilagodivo. Svaki šablon i kombinacija boja su dizajnirani da spoje raličite OSM usluge svojom bojom i konceptom. Naš sistem boja radi na dva načina koristeći dva seta paleta. Tamna paleta je glavna, dok svetla upotpunjuje. Kombinovane su kako bi stvorile neverovatne kombinacije koje su dinamične, a ipak uspevaju da zadrže uočljiv kontrast. 24 različite boje su korišćene pri dizajnu sajta. Tokom procesa, svakoj boji je dat određen naziv kao i šablon. Paleta boja je dizajnirana u međusobnom skladu, mada neke kombinacije boja bolje izgledaju od drugih. Nova verzija šablona donosi jasno uparivanje sa određenim bojama iz sistema. Pored logotipa, tipografija je takođe ostala nepromenjena. Ova tipografija i logotip su sa nama od početka OSM avanture i želeli smo da tako i ostane. Ovog puta Dosis spaja našu kulturu sa identitetom. Dosis se idealno uklapa sa novim bojama. Verujemo da je važno napraviti dobar kontrast između grafičkih elemenata. Dugačije ne bismo mogli preneti poruku i dušu kompanije. Malo, ali značajno osveženje dolazi od Ubuntu, Sans-Serifne tipografije koju koristimo za tekstove. Ubuntu filozofija navodi da svaki korisnik treba da koristi softver na maternjem jeziku po ličnom nahođenju, a naš sajt ima tri jezika – engleski, srpski i francuski. Sva tri jezika imaju pisma koja su sačinjena od slova koji spadaju pod specifične karaktere koje Ubuntu potpuno podržava. Kroz nov brend identitet donosimo sistem karaktera dizajniran da upotpuni našu priču. Set od 24 karaktera sadrži kombinaciju krugova, kvadrata i trouglova. Prva asociacija može biti znak ili simbol koji asocira na etiketu sa instrukcijama za pranje koja se nalazi na poleđini garderobe. Većina nas nije svesna šta ti simboli predstavljaju. Sa druge strane, neki od tih simbola datiraju više od 40,000 godina. Vekovima, fokus paleoantropologije je izučavanje simbola pronađenih u pećinama kao što su crteži jelena, konja, bizona i ljudi. Međutim, abstraktni znakovi kao što su diskovi, trouglovi, tačke, krugovi i linije su podcenjeni. Oblik jednog karaktera može vizuelno da komunicira na svoj način, ali vizuelna komunikacija postaje sve jača kada se uspostavi veza između karaktera. Kada se kombinuju suprotni karakteri ili grupe, važno je da oni izgledaju fantastično. Ovi karakteri su dizajnirani da predstave jednostavne oblike sa malim zaokretom. Linija ili dve unutar figura transformišu običan oblik u fenomenalan karakter koji priča svoju priču. Žuta je je jedina boja koja nije pronašla mesto u glavnom sistemu paleta. Ova boja je korišćena kao vezivni element starog sajta i novog brend identiteta. Jedino mesto gde smo koristili žutu boju jeste u samom desnom uglu sajta, kao kontrast zelenim linijama. Dodatno se može naći u futeru ili pojedinim karakterima. Takođe, žuta boja je naš Von Restorff efekat, poznatiji kao “efekat izolacije”, što je psihološki princip koji ukazije da elementi koji štrče od okoline mogu lakše da se uoče i da budu pamtljiviji. Osnova našeg brend identiteta je beli OSM logo na crnoj pozadini, isto tako je ovaj žuti kvadrat na zelenkastoj pozadini. Promene na samom sajtu su ogromne. Sajt je rađen na WordPress platformi koristeći Elementor, alatku za dizajn sajtova, gde smo kreirali našu platformu i sadržaj od same nule. Struktura veb sajta se znatno proširila u odnosu na prethodni. Sadržaj se podelio na dodatne sekcije, kao što su “Projekti” i “Usluge”. Kroz pomenuti sistem grafičkih elemenata, šablona i boja detaljno smo razvili izgled veliki broj usluga koje nudimo. Svaka usluga ima svoju boju i šablon. Ovaj sistem se preneo i na stanicu sa projektima, gde se svaki projekat prikazuje na svoj jedinstven način. Kao rezultat, prezentacija našeg kreativnog rada dopunjuje kontekst i priču.

Više o projektu:

Novi identitet je doneo nove boje, nove šablone i novi koncept sajta kao i digitalnih platformi. Ali, naravno, ostali smo dosledni sebi. Kreirali smo izvanredan, hrabar i disciplinovan sistem vizuelnog dizajna koji uspeva da prilagodi neprilagodivo. Svaki šablon i kombinacija boja su dizajnirani da spoje raličite OSM usluge svojom bojom i konceptom. Naš sistem boja radi na dva načina koristeći dva seta paleta. Tamna paleta je glavna, dok svetla upotpunjuje. Kombinovane su kako bi stvorile neverovatne kombinacije koje su dinamične, a ipak uspevaju da zadrže uočljiv kontrast. 24 različite boje su korišćene pri dizajnu sajta. Tokom procesa, svakoj boji je dat određen naziv kao i šablon. Paleta boja je dizajnirana u međusobnom skladu, mada neke kombinacije boja bolje izgledaju od drugih. Nova verzija šablona donosi jasno uparivanje sa određenim bojama iz sistema. Pored logotipa, tipografija je takođe ostala nepromenjena. Ova tipografija i logotip su sa nama od početka OSM avanture i želeli smo da tako i ostane. Ovog puta Dosis spaja našu kulturu sa identitetom. Dosis se idealno uklapa sa novim bojama. Verujemo da je važno napraviti dobar kontrast između grafičkih elemenata. Dugačije ne bismo mogli preneti poruku i dušu kompanije. Malo, ali značajno osveženje dolazi od Ubuntu, Sans-Serifne tipografije koju koristimo za tekstove. Ubuntu filozofija navodi da svaki korisnik treba da koristi softver na maternjem jeziku po ličnom nahođenju, a naš sajt ima tri jezika – engleski, srpski i francuski. Sva tri jezika imaju pisma koja su sačinjena od slova koji spadaju pod specifične karaktere koje Ubuntu potpuno podržava. Kroz nov brend identitet donosimo sistem karaktera dizajniran da upotpuni našu priču. Set od 24 karaktera sadrži kombinaciju krugova, kvadrata i trouglova. Prva asociacija može biti znak ili simbol koji asocira na etiketu sa instrukcijama za pranje koja se nalazi na poleđini garderobe. Većina nas nije svesna šta ti simboli predstavljaju. Sa druge strane, neki od tih simbola datiraju više od 40,000 godina. Vekovima, fokus paleoantropologije je izučavanje simbola pronađenih u pećinama kao što su crteži jelena, konja, bizona i ljudi. Međutim, abstraktni znakovi kao što su diskovi, trouglovi, tačke, krugovi i linije su podcenjeni. Oblik jednog karaktera može vizuelno da komunicira na svoj način, ali vizuelna komunikacija postaje sve jača kada se uspostavi veza između karaktera. Kada se kombinuju suprotni karakteri ili grupe, važno je da oni izgledaju fantastično. Ovi karakteri su dizajnirani da predstave jednostavne oblike sa malim zaokretom. Linija ili dve unutar figura transformišu običan oblik u fenomenalan karakter koji priča svoju priču. Žuta je je jedina boja koja nije pronašla mesto u glavnom sistemu paleta. Ova boja je korišćena kao vezivni element starog sajta i novog brend identiteta. Jedino mesto gde smo koristili žutu boju jeste u samom desnom uglu sajta, kao kontrast zelenim linijama. Dodatno se može naći u futeru ili pojedinim karakterima. Takođe, žuta boja je naš Von Restorff efekat, poznatiji kao “efekat izolacije”, što je psihološki princip koji ukazije da elementi koji štrče od okoline mogu lakše da se uoče i da budu pamtljiviji. Osnova našeg brend identiteta je beli OSM logo na crnoj pozadini, isto tako je ovaj žuti kvadrat na zelenkastoj pozadini. Promene na samom sajtu su ogromne. Sajt je rađen na WordPress platformi koristeći Elementor, alatku za dizajn sajtova, gde smo kreirali našu platformu i sadržaj od same nule. Struktura veb sajta se znatno proširila u odnosu na prethodni. Sadržaj se podelio na dodatne sekcije, kao što su “Projekti” i “Usluge”. Kroz pomenuti sistem grafičkih elemenata, šablona i boja detaljno smo razvili izgled veliki broj usluga koje nudimo. Svaka usluga ima svoju boju i šablon. Ovaj sistem se preneo i na stanicu sa projektima, gde se svaki projekat prikazuje na svoj jedinstven način. Kao rezultat, prezentacija našeg kreativnog rada dopunjuje kontekst i priču.