Ostvarivanje kupovne moći kolonija Hutterite.

Razvoj aplikacija, UI/UX dizajn
Hutterite Kolonije predstavljaju zajednicu koja je aktivna već četiri ipo veka, locirana u ruralnom delu Alberte, Saskatchewan-a i Manitoba. Primarna industrija je fokusirana na poljoprivredu i proizvodnju. Postoje ukupno 380 kolonija u zapadnoj Kanadi sa ukupnom populacijom od 55,000 ljudi. Većina kolonija je opremljena sa najnovijim mašinskim sistemom kako bi uspešno realizovala dnevne zadatke. Sa istorijom dužom od 300 godina u različitim poljoprivrednim granama, Hutterian Brethren grupa je postala verni trgovinski partner domaćim i inostranim korporacijama.

More about the project:

Colonies Unite aplikacija je dizajnirana kao dinamična, interaktivna platforma sa različitim funkcijama za prodavce, radi zakazivanja online sastanaka sa kolonijom, grupama ili zajednici. Karakteristike poput sveže pijace i robne trgovine, omogućuju kolonijama da umanje cene dostave, tako što pronalaze tačne potrebe farmi, rukovodstva, narudžbina i plaćanja. Ovaj način rukovođenja daje veliku prednost na tržištu nabavke. Benefiti ovog online portala su značajni kako za prodavce, tako i za dobavljače, pružajući im jasan uvid u ponudu i potražnju celokupnog tržišta na kome posluju. Svima je data opcija da direktno komuniciraju sa kolonijama. OSM tim je kreirao čist i lak UI koncept uzimajući u obzir demografske faktore kao i detaljnu analitiku potencijalnih korisnika, pružajući im fantastično korisničko iskustvo. Glavne karakteristike su “Marketplace”, trgovina i administracija koja korisnicima nudi funkcije kao što su registrovanje prodavnica, kupovina i prodaja robe ili usluga, javna i privatna trgovina. Kao dodatak aplikaciji, celokupna komunikacija sa kolonijama je ručno kreirana. Nakon lansiranja aplikacije, konekcija je uspostavljena, tako da je celokupan proces postao mnogo lakši za sve. Aplikacija je stvorila dodatne prilike za kolonije na udaljenim lokacijama i pružila iste uslove za učestvovanje u programima i uslugama. Ova funkcija ranije nikada nije postojala u kolonijama.

Više o projektu:

Colonies Unite aplikacija je dizajnirana kao dinamična, interaktivna platforma sa različitim funkcijama za prodavce, radi zakazivanja online sastanaka sa kolonijom, grupama ili zajednici. Karakteristike poput sveže pijace i robne trgovine, omogućuju kolonijama da umanje cene dostave, tako što pronalaze tačne potrebe farmi, rukovodstva, narudžbina i plaćanja. Ovaj način rukovođenja daje veliku prednost na tržištu nabavke. Benefiti ovog online portala su značajni kako za prodavce, tako i za dobavljače, pružajući im jasan uvid u ponudu i potražnju celokupnog tržišta na kome posluju. Svima je data opcija da direktno komuniciraju sa kolonijama. OSM tim je kreirao čist i lak UI koncept uzimajući u obzir demografske faktore kao i detaljnu analitiku potencijalnih korisnika, pružajući im fantastično korisničko iskustvo. Glavne karakteristike su “Marketplace”, trgovina i administracija koja korisnicima nudi funkcije kao što su registrovanje prodavnica, kupovina i prodaja robe ili usluga, javna i privatna trgovina. Kao dodatak aplikaciji, celokupna komunikacija sa kolonijama je ručno kreirana. Nakon lansiranja aplikacije, konekcija je uspostavljena, tako da je celokupan proces postao mnogo lakši za sve. Aplikacija je stvorila dodatne prilike za kolonije na udaljenim lokacijama i pružila iste uslove za učestvovanje u programima i uslugama. Ova funkcija ranije nikada nije postojala u kolonijama.